Întrebare: Ce înseamnă că Iisus devine blestem pentru noi? (Galateni 3:13)

Răspuns: Blestemul legii înseamnă că legea veche nu poate să mântuiască. Fără credință ajungem să fim numai executanți ai unei legi, ai unui ritual, așa cum făceau fariseii din timpul lui Iisus. Iisus devine blestem, pentru că în legea veche scris este că este urâciune în fața lui Dumnezeu tot cel spânzurat pe lemn (Deuteronom 21:23), ca o prefigurare a morții cu care avea să moară chiar Fiului lui Dumnezeu.

Tipărire

Întrebare: Prin ce diferă alungarea lui Iisus de către Petru (Luca 5:8) de alungarea lui Iisus de către gadareni (Evanghelia după Matei (8:28-34), cea după Marcu (5:1-20) cea după Luca (8:26-39))? De ce Iisus rămâne cu Petru și de la gadareni pleacă?

Răspuns: Reacția lui Petru vine din conștientizarea stării lui căzute prin contrast cu măreția lui Dumnezeu la care tocmai asistase. Tocmai prin această conștientizare, el se dezbracă de starea sa precedentă, facându-I loc lui Iisus în sufletul său. Despre gadareni se poate bănui că reacția lor nu are aceeși origine, că le e numai frică în fața unei puteri pe care nu o înțeleg, ba chiar că deplâng pierderea porcilor în loc să se bucure de mântuirea semenului lor. Prin aceasta, ei se închid față de Dumnezeu. Tocmai de aceea, Iisus îl lasă pe cel vindecat printre ei, și nu numai că nu îl oprește să spună și altora, așa cum face în multe alte ocazii, dar îi și spune direct să meargă la casa lui, printre conaționalii lui, și să povestească tuturor mila cu care l-a învrednicit Dumnezeu (Marcu 5:18-19). Îl trimite să fie apostol printre gadarenii cei ce n-au vrut inițial să Îl primească. În marea Lui dragoste, Iisus le respectă dorința și pleacă, însă nu îi părăsește, lăsându-le cuvântul Evangheliei, din gura celui ce acum era vindecat. Iar Cuvântul Evangheliei și al lui Dumnezeu Tatăl este chiar Iisus, Dumnezeu Cuvântul, în care se împlinește Evanghelia.

Tipărire

Întrebare: În Biblie, numărul cărților canonice este același la toate religiile creștine si la toate popoarele creștine?

Răspuns: Numărul cărților canonice diferă între catolici și ortodocși. Însă între Bisericile ortodoxe nu există un consens în privința aceasta.

Tipărire

Întrebare: Se cuvine unui creștin să citească și Vechiul Testament?

Răspuns: Vechiul Testament este ziditor pentru suflet, însă nu trebuie neglijată citirea din Noul Testament, pentru că acesta este cheia de înțelegere a Vechiului Testament. Așa cum spunea Fericitul Augustin, Vechiul Testament sprijină pe cel Nou, iar Noul Testament îl explică pe cel Vechi.

Tipărire

Întrebare: Cum citim ”Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”? (Marcu 8, 34)

Răspuns: Crucea fiecărui om nu reprezintă numai necazurile lui, înseamnă întreaga lucrare a lui Dumnezeu cu el: bucurii, necazuri, daruri, lipsuri. Pentru că așa și suntem chemați: ”Toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm”. Iisus nu ne cheamă pe noi numai cu cele bune ale noastre. Pentru că El însuși spune că nu a venit în lume pentru cei drepți ci pentru cei păcătoși.

Tipărire